rozmiar czcionki: A | A | A


XXI edycja ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"

Dodano: 25-03-2021

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z...

Dodano: 18-03-2021

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz na podstawie uchwały nr XXXIII/556/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2021 rok” Zarząd Województwa...

[więcej]

[KONSULTACJE] Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród...

Dodano: 15-03-2021

Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) nakłada na zarząd województwa obowiązek przygotowania Programu upowszechniania znajomości przepisów ww. ustawy wśród rolników. W związku z powyższym przedstawiamy do konsultacji projekt przedmiotowego programu.Wszelkie uwagi i propozycje zmian można zgłaszać do 26 marca 2021 roku na adres: hubert.mucha@dolnyslask.pl.Dodatkowych informacji udziela Hubert Mucha, tel. 71 776 90-11. Program do...

[więcej]

Najnowsze publikacje w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Dodano: 11-03-2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami informacyjno-edukacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Przewodnik „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego” Przewodnik ukazuje przykłady zrealizowanych pięćdziesięciu projektów w ramach PO Rybactwo i Morze, m.in. przez przedsiębiorców, przetwórców, przedstawicieli samorządów czy lokalnych społeczności. Ponadto do...

[więcej]

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Dodano: 05-03-2021

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP. Termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 18 kwietnia br.

[więcej]

Konkurs dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2021 roku związanej z bieżącym utrzymaniem...

Dodano: 03-03-2021

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej związanej z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł w 2021 roku mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami. Podstawowe warunki...

[więcej]

Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2021 roku

Dodano: 10-02-2021

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku.Termin naboru: od 15 lutego do 12 marca 2021 rokuWnioski należy składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ...

[więcej]