rozmiar czcionki: A | A | A

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego w 2019r. – stan na 29 listopada 2019r.


Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego w 2019r. – stan na 29 listopada 2019r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego w 2019 r. na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest do dyspozycji kwota 3000,00 zł.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2019r. – stan na 21 sierpnia 2019r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2019 r. na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest do dyspozycji kwota 20 000,00 zł.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2019r. – stan na 21 sierpnia 2019r.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2018r. – stan na 23 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 30 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty z zakresu  wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym rzemiosła.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2017r. – stan na 21 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2017 r. na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest do dyspozycji kwota 0 zł.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2017r. – stan na 21 lipca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2017 r. na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest do dyspozycji kwota 0 zł.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2017r. – stan na 11 lipca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Dział ds. Współpracy Gospodarki i Nauki w Wydziale Gospodarki  w 2017 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) jest do dyspozycji kwota  7 750,00 zł.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2017 r. – stan na 5 lipca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Dział ds. Współpracy Gospodarki i Nauki w Wydziale Gospodarki  w 2017 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) jest do dyspozycji kwota  7 702,00 zł.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. – stan na 18 listopada 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 0 zł.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. – stan na 14 listopada 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 17 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty z zakresu promocji rzemiosła Dolnego Śląska, w tym promocji niszowych/ginących zawodów rzemieślniczych.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. – stan na 21 października 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 76 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty z zakresu promocji rzemiosła Dolnego Śląska, w tym promocji niszowych/ginących zawodów rzemieślniczych.