rozmiar czcionki: A | A | A

Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym...

Dodano: 02-11-2016

W dniu 28 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Wsi Osetnica Impuls, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pt. „Rzemiosło wokół nas ”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej  Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w...

[więcej]

Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym...

Dodano: 02-11-2016

W dniu 25 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pt. „Promocja i upowszechnianie unikalnych kompetencji rzemieślniczych ”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej  Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie...

[więcej]

Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym...

Dodano: 02-11-2016

W dniu 25 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Oleśnicy, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pt. „Rzemiosło to droga do sukcesu”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej  Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie...

[więcej]

Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym...

Dodano: 02-11-2016

W dniu 25 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Oleśnicy, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pt. „Rzemiosło-Nauka-Gospodarka”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej  Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie...

[więcej]

Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym...

Dodano: 02-11-2016

W dniu 25 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pt. „Rzemiosło otwarte na innowacje ”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej  Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce...

[więcej]

Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym...

Dodano: 02-11-2016

W dniu 25 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pt. „Dolnośląskie rzemiosło kuźnią profesjonalnych fachowców”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej  Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie...

[więcej]

Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym...

Dodano: 02-11-2016

W dniu 25 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pt. „Zawód rzemieślniczy – szansa na pewną pracę”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej  Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej...

[więcej]