rozmiar czcionki: A | A | A

20.10.2022 r. odbyło się spotkanie Grupy Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

24.10.2022 14:46

Grupa Ekspertów ds. DSI 2030 jest powołanym przez Zarząd Województwa gremium opiniodawczo-doradczym w zakresie polityki innowacyjnej województwa.

20 października 2022 r. spotkanie które odbyło się we Wrocławiu w hotelu Haston Old Town, zostało otwarte w imieniu Wicemarszałka Grzegorza Macko przez Pana Artura Kowalika – dyrektora Departamentu Gospodarki.


Spotkanie w formie moderowanej dyskusji prowadzone było przez ekspertów – Panią Aldonę Kucner i dr Jarosława Osiadacza wokół dwóch tematów:


•  Sposobów w jaki obecnie uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe regionu mogą wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji horyzontalnych Dolnego Śląska, tj. Zielonego ładu, Przemysłu 4.0 i Życia wspomaganego technologią.


•  Wyzwań jakie  stoją przed dolnośląskimi uczelniami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi, by mogły one zapewnić takie wsparcie w przyszłości.


Spotkanie to inicjuje cykl kolejnych moderowanych spotkań Grupy Ekspertów, kolejno poświęconych już rozważaniom i dyskusjom nad wskazaniem potencjału badawczo-rozwojowego Dolnego Śląska wspierającego realizację zidentyfikowanych na spotkaniach Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji, inicjatyw (np. projektów, agend badawczych, klastrów, itp.) dla każdej ze specjalizacji horyzontalnych osobno.