rozmiar czcionki: A | A | A

12 stycznia 2023 r. we Wrocławiu odbyło się kolejne z cyklu spotkań Grupy Ekspertów ds....

Dodano: 13-01-2023

Spotkania odbywają się w ramach projektu pn. „Rozwój Inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania”, dofinansowanego ze środków RPO WD 2014-2020.

[więcej]

20.10.2022 r. odbyło się spotkanie Grupy Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

Dodano: 24-10-2022

Grupa Ekspertów ds. DSI 2030 jest powołanym przez Zarząd Województwa gremium opiniodawczo-doradczym w zakresie polityki innowacyjnej województwa.

[więcej]

Grupa Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

Dodano: 20-06-2022

5 stycznia 2021 r. uchwałą nr 3270/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Strategię Innowacji 2030 do realizacji. Jest to dokument wykonawczy uszczegóławiający na najbliższą dekadę Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i wyznaczający kierunki wsparcia innowacyjności w nowej perspektywie funduszy europejskich 2021-2027, w zakresie nie tylko określonych celów operacyjnych, ale też nowych Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska. Ponadto, dokument ten...

[więcej]