rozmiar czcionki: A | A | A

Razem dla pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

Szkolenie interkulturowe pt. "Protokół dyplomatyczny w kontaktach polsko-niemieckich" - część druga.

26.06.2013 15:22

W dniu 24 czerwca 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyła się druga część szkolenia interkulturowego pt. "Protokół dyplomatyczny w kontaktach polsko-niemieckich". Spotkanie zostało zorganizowane w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Razem dla pogranicza Dolny Śląsk - Saksonia".

 
Szkolenie miało na celu przybliżenie i ukazanie różnic wynikających z  reguł postępowania oraz zachowania w administracji polskiej i niemieckiej.


Podczas spotkania zostały omówione kwestie protokolarne związane między innymi z zasadą precedencji, korespondencją oraz komunikacją telefoniczną urzędników. Dodatkowym elementem szkolenia było przedstawienie ubioru urzędników i dyplomatów opartego na zasadach protokołu dyplomatycznego.

W szkoleniu wzięło udział ponad 30 osób zatrudnionych w administracji samorządowej, regionalnej i gminnej. Wiedza zdobyta przez uczestników spotkania pomoże w komunikacji i współpracy szczególnie pomiędzy urzędami Saksonii oraz Dolnego Śląska.


Prowadzącym szkolenie była Pani Agnieszka Pietrus-Rajman - wykładowca akademicki i pedagog z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Prezentacja cz. 1 ( pdf)

Prezentacja cz. 2 ( pdf)