rozmiar czcionki: A | A | A

Razem dla pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

Spotkanie I rundy warsztatowej Grupy Roboczej nr 3 „Rozwój obszarów wiejskich” w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”

06.07.2012 12:49

W dniach 19-22.06.2012 odbyło się kolejne spotkanie I rundy warsztatowej w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”. Tym razem członkowie Grupy Roboczej nr 3 „Rozwój obszarów wiejskich” obradowali wspólnie z sąsiadami zza Odry, rozmawiając o aktualnych problemach pogranicza.

 

W spotkaniu brali udział ze strony polskiej przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie” oraz  Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Stronę saksońską reprezentowali pracownicy Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Saksońskiego Urzędu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz lokalne grupy działania programu ILE "Östlicher Oberlausitz" i "Naturpark Zittauer Gebirge”.

 

Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z rozwojem obszarów wiejskich na terenie przygranicznym Dolnego Śląska i Saksonii. Toczone dyskusje dotyczyły szeroko pojętego marketingu produktów turystycznych z „pogranicza” (wspólna promocja produktu agroturystycznego, szlaki turystyczne, sprzedaż bezpośrednia, prezentacje produktów regionalnych etc.) Padła propozycja utworzenia wspólnej platformy promocji. Kolejna omawiana przez członków Grupy Roboczej kwestia dotyczyła kultury budowlanej na terenach wiejskich, krajobrazu domów przysłupowych i wymiany doświadczeń w zakresie ich renowacji, zamków, pałaców, kościołów oraz zmiany użytkowania budynków użyteczności publicznej. Zaproponowano przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektonicznego, którego podsumowaniem byłaby giełda projektów modelowych. Nieodzowne byłoby wsparcie uczelni wyższych w przedmiotowym zakresie.

 

Zainteresowanie członków grupy roboczej wzbudziła tematyka wiosek tematycznych i ich sieciowania.

 

Podczas posiedzenia Grupy Roboczej zostały przedstawione prezentacje dotyczące strategii rozwoju obszarów wiejskich w Saksonii, wiosek tematycznych oraz zasady wsparcia obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku przez Samorząd Województwa. 

 

Ustalono, że podczas kolejnego spotkania zostaną przedstawione dokumenty strategiczne Dolnego Śląska i  Saksonii wraz z charakterystyką kompetencji organów administracyjnych oraz zostanie dokonana weryfikacja dostępnych w rejonie pogranicza produktów turystycznych.