rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

29.09.2021 09:46 09:46

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4333/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zlecenia Fundacji W Biegu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Bieg kobiet Zawsze Pier(w)si ”.


Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia / Departament Zdrowia