rozmiar czcionki: A | A | A

Szpital w Bolesławcu podsumował swoją działalność w czasie pandemii

24.02.2021 10:51 10:51

Szpital w Bolesławcu jest drugim co do wielkości zapleczem diagnostyczno – leczniczym na Dolnym Śląsku. Jest jednocześnie jednym z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 w regionie. To tutaj leczonych jest najwięcej pacjentów będących pod respiratorem, czy też nieinwazyjną wentylacją mechaniczną oraz metodą CPAP i wysokoprzepływową tlenoterapią donosową. Dziś w obecności marszałka Cezarego Przybylskiego i wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego podsumowano funkcjonowanie jednostki w okresie epidemii.

- Szpital w Bolesławcu pełni ważną rolę w regionalnym systemie ochrony zdrowia. Szczególnie ważne jest to w okresie epidemii, dlatego tak jak nasze pozostałe placówki dofinansowaliśmy go środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze te umożliwiły utworzenie laboratorium molekularnego oraz doposażenie oddziałów w sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny w połowie marca ubiegłego roku. Dysponuje 88 łóżkami dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem, w tym 18 łóżkami intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Szpital jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce realizuje świadczenia medyczne związane z diagnostyką i leczeniem COVID-19 w sposób kompleksowy - dysponuje własną diagnostyką obrazową, laboratorium biologii molekularnej PCR, 12 terenowymi punktami poboru wymazów, trzema karetkami wymazowymi, szpitalem tymczasowym oraz oddziałem zakaźnym. To tutaj leczonych jest także najwięcej pacjentów będących pod respiratorami.


Dzięki środkom unijnym przekazanym w ramach Dolnośląskiego Pakietu Wsparcia dla Ochrony Zdrowia szpital otrzymał ponad 6,1 miliona złotych, które pozwoliły m.in. na zakup defibrylatorów, aparatów EKG, kardiomonitorów, łóżek intensywnej terapii, a także aparatów do wykrywania koronawirusa wraz z wyposażeniem.


Dodatkowo w sąsiedztwie szpitala w ciągu dwóch miesięcy, z gotowych modułów przywiezionych z niemieckiego Goerlitz, powstał szpital kontenerowy o powierzchni prawie 1300 m2. Jego stworzenie było możliwe dzięki kolejnym środkom z Regionalnego programu Operacyjnego przekazanym przez samorząd województwa dolnośląskiego. Warty przeszło 8,2 miliona złotych dysponuje 65 miejscami w tym 12 respiratorowymi i przyjmuje pacjentów od końca listopada ubiegłego roku.


- Osobny budynek dla zakażonych pacjentów zmniejszył dotychczasowe obłożenie i ułatwił pracę szpitala w Bolesławcu oraz pozwolił uniknąć sytuacji, w której cała placówka mogłaby zostać zamknięta dla pozostałych pacjentów. Po zakończeniu pandemii szpital modułowy nadal będzie służył pacjentom - dodaje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.