rozmiar czcionki: A | A | A

Inauguracyjne spotkanie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

18.09.2020 11:52 11:52

Za nami inauguracyjne spotkanie powołanej przez marszałka Cezarego Przybylskiego Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Rada stanowi m.in. platformę dialogu między sektorem administracji a organizacjami pozarządowymi.

W skład 20 osobowej Rady wchodzi 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, 3 przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz 6 przedstawicieli Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Aktualny skład Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji znajduje się na stronie www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/kadencja-2020-2023/sklad-drdpp/


W tegorocznych wyborach do Rady, spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, najwięcej głosów zdobyli: Waldemar Weihs (93 głosy), Błażej Zając (58 głosów) oraz Małgorzata Franczak (44 głosy). Podczas spotkania nowo powołani członkowie Rady odebrali z rąk marszałka Cezarego Przybylskiego swoje nominacje. Wybrano także Prezydium Rady. Dalsza część spotkania miała charakter roboczy.


Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w tym projektu strategii rozwoju województwa, a także udzielanie pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Rada Działalności Pożytku Publicznego, to nie tylko organ konsultacyjno-opiniodawczy, ale również platforma dialogu, której zadaniem jest budowa zaufania społecznego pomiędzy sektorem pozarządowym i sektorem administracji.