rozmiar czcionki: A | A | A

Forum regionów krajów Grupy Wyszehradzkiej

04.09.2020 12:12 12:12

Współpraca regionalna, wspólny lobbing, a także koordynacja stanowisk regionów Grupy Wyszehradzkiej na forum unijnym to najważniejsze tematy odbywającego się w Pradze Forum regionów krajów Grupy Wyszehradzkiej. W wydarzeniu uczestniczy marszałek Cezary Przybylski.

Forum podzielono na 4 panele tematyczne skupione wokół tematów bezpieczeństwa, rozwoju regionalnego, innowacji i inteligentnych technologii oraz wspólnych działań w ramach Komitetu Regionów. Marszałek Przybylski znalazł się wśród panelistów debaty o współpracy regionów państw Grupy Wyszehradzkiej w ramach instytucji unijnych. Rozmowy dotyczyły m.in. uzgadniania wspólnych stanowisk V4 w Komitecie Regionów, a także o Funduszu Grupy Wyszehradzkiej jako szansie na wsparcie współpracy między regionami.


- Potrzebę wzajemnej współpracy, kontaktu i porozumienia zobaczyliśmy bardzo wyraźnie w czasie trwającej na całym świecie pandemii. Często to my - regiony, zmagaliśmy się ze skutkami i zmianami, które zachodziły w ostatnich miesiącach i które zachodzić będą w najbliższym czasie – mówił marszałek Cezary Przybylski. Jestem przekonany, że dzisiejsze wydarzenie sprawi, że regiony z Polski, Czech, Słowacji i Węgier podejmą wspólne działania i razem zastanowią się nad inicjatywami możliwymi do podejmowania w ramach Grupy Wyszehradzkiej – dodał marszałek.


Priorytetami Polski, która  objęła prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej w lipcu, są gospodarka, bezpieczeństwo i społeczeństwo. Podczas swojego wystąpienia marszałek docenił dotychczasową dobrą współpracę między regionami państw Grupy Wyszehradzkiej i zaznaczył, że sposobem na istnienie silnej reprezentacji w Komitecie Regionów jest jak najczęstsze prowadzenie wspólnych konsultacji i akcentowanie kwestii szczególnie istotnych z punktu widzenia poszczególnych regionów i krajów.


fot. materiały organizatora