rozmiar czcionki: A | A | A


Zapraszamy do udziału w konkursie „Sposób na Sukces”

13.02.2023 09:53

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu pn.  „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące  przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Patronem konkursu jest Prezydent RP.


Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych rozwiązań sprzyjających poprawie jakości życia, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.


Konkurs kierowany jest do osób zamieszkujących obszary wiejskie i małe miasta (do 20 tys. mieszkańców).


Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces