rozmiar czcionki: A | A | A

Zaktualizowana lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 26 lipca do 9 września 2019

14.02.2020 10:05


Uchwała Nr 1779/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. dotycząca zaktualizowanej listy rankingowej w ramach naboru operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(pobierz uchwałę i listę rankingową)


***