rozmiar czcionki: A | A | A

Zaktualizowana lista operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla naboru od 28 marca 2022r. do 20 maja 2022 r.

01.02.2023 09:20

Uchwała nr 6479/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach działania 7 (M07) „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

(pobierz uchwałę i listę rankingową)