rozmiar czcionki: A | A | A

ZAPROSZENIE DO KONKURSU IDOL

21.06.2022 07:36

Szanowni Państwo, w imieniu środowiska Fundacji Szansa dla Niewidomych pragniemy serdecznie zaprosić do aktywnego udziału w corocznym konkursie IDOL, w którym nagradzamy osoby i instytucje za ich aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku

Konkurs IDOL to już ponad 20 lat tradycji.
Każdy jest uprawniony do zgłaszania kandydatur, które następnie zostają zatwierdzone przez Kapitułę Konkursu.
Kandydatury zgłaszać można w następujących kategoriach:
IDOL ŚRODOWISKA – wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, zadziwiająca pracowitością, energią, pomysłowością, osiągnięciami, albo osoba widząca, oddająca Środowisku swoje nieprzeciętne zdolności i czas, przyczyniająca się do emancypacji osób z niepełnosprawnością wzroku, która w wielkim stopniu pozytywnie wpływa na sytuację Środowiska.
MEDIA – przedstawiciel mediów (osoba fizyczna lub prawna), która nadaje, realizuje, tworzy, przygotowuje materiały: filmy, audycje, programy, relacje, artykuły, książki itd. w taki sposób, że ich pełnoprawnym odbiorcą są w sposób nieskrępowany
i samodzielny niepełnosprawni wzroku i/lub której materiały omawiają problemy Środowiska.
INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH:
•    urząd lub pracownik urzędu, który rozumie specyfikę i potrzeby Środowiska
i organizuje działanie tak, by urząd był dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku.
•    placówka edukacyjna (szkoła, uczelnia) lub nauczyciel, wykładowca, szkoleniowiec, dla którego nauczanie niewidomych i słabowidzących jest ważnym elementem procesu kształcenia.
•    instytucja lub firma prowadząca działalność kulturalną, religijną, gospodarczą, finansową, sportową, transportową, rekreacyjną itd., świadcząca usługi dla ogółu społeczeństwa tak, żeby osoby z dysfunkcją wzroku mogły z nich korzystać na takich warunkach jak inni obywatele.Zwycięzców etapu wojewódzkiego nagradzamy podczas regionalnych konferencji REHA.
Laureaci pierwszego etapu biorą udział w konkursie krajowym. Ostateczne wyniki zostają ogłoszone podczas ogólnopolskiej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w  Warszawie.
Do zgłaszania kandydatów zapraszamy wszystkich w terminie do 22 czerwca 2022 roku.


Zgłoszenia kandydatów odbywają się poprzez stronę:
http://idol.szansadlaniewidomych.org/

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
https://idol.szansadlaniewidomych.org/static/voting/regulamin.pdf


Z wyrazami szacunku,
Zespół Fundacji
Szansa dla Niewidomych
we Wrocławiu