rozmiar czcionki: A | A | A

Rusza konkurs „Dostępny samorząd – granty”

26.02.2022 15:51

Ruszył nabór w ramach konkursu „Dostępny samorząd – granty”, którego inauguracja odbyła się podczas konferencji prasowej w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 23 lutego.

Granty będą przeznaczone na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST ale także GOPS-y, PCPR-y, szkoły, przedszkola, żłobki, urzędy pracy, zarządy dróg, DPS-y czy ośrodki wsparcia. Maksymalna wartość grantu wynosi 100 000 zł (mały grant), 250 000 zł (duży grant), gdy przedsięwzięcie przewiduje dostosowania architektoniczne o większej skali.


Planuje się udzielenie co najmniej: 520 małych grantów i 118 dużych grantów. Budżet konkursu grantowego wynosi 81 500 000 zł, w tym dla małych grantów wynosi 52 000 000 zł, natomiast dla dużych grantów 29 500 000 zł. Więcej informacji dostępnych jest na stronie PFRON:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-samorzad-granty/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-projekcie-dostepny-samorzad-granty/