rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 09-09-2019

pn. "Seminarium – Wykorzystanie modernizacji oświetlenia ulicznego do wdrożenia Smart City wraz z propozycją źródeł finansowania".

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 09-09-2019

W dniu 29.08.2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Krajowej Agencji Rozwoju Efektywności Technicznej, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. Przeprowadzenie dwóch szkoleń „Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Wydziału Gospodarki oraz na stronie...

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 09-10-2018

W dniu 5 października 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT , na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. Konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego” Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Wydziału Gospodarki oraz na stronie...

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 18-09-2018

W dniu 12 września 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. „Kształt”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Wydziału Gospodarki oraz na stronie internetowej...

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 08-11-2016

na realizację zadania publicznego pt.”Dolny Śląsk Wita. Rzemiosło”.

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 08-11-2016

na realizację zadania publicznego pt.” Zawody niszowe szansą na dolnośląskim rynku pracy”

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 08-11-2016

na realizację zadania publicznego pt.” Niszowe zawody rzemieślnicze szansą na dolnośląskim rynku pracy”.

[more]