rozmiar czcionki: A | A | A

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny

Województwo dolnośląskie należy do czołówki eksporterów w Polsce. Wg informacji z systemu Insigos Dolny Śląsk zajmuje obecnie czwarte miejsce wśród województw pod względem wartości sprzedaży eksportowej i wypracowuje ponad 10% eksportu Polski.

Wartość polskiego eksportu w 2014 roku wyniosła     165,77 mld EUR, w tym:

1.    Mazowsze    24,08 mld EUR.    (14,52%)

2.    Śląsk        21,33 mld EUR.    (12,87%)

3.    Wielkopolska    17,37 mld EUR.    (10,48%)

4.    Dolny Śląsk    16,65 mld EUR.    (10,05%)

5.    Pomorze    12,02 mld EUR.    (7,25%)

Eksport Polski w 2014r. w podziale na województwa (dane w mln EUR.):

Główne grupy towarowe eksportowane z Dolnego Śląska pozostają od lat niezmienne, co związane jest z koncentracją przemysłu elektromaszynowego, branży automotive i przemysłu miedziowego. Blisko 70% obrotów w eksporcie powstaje dzięki pięciu grupom towarowym:

1.    maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, kotły – 21 %

2.    miedź i wyroby z miedzi – 15 %

3.    maszyny i urządzenia  elektryczne oraz ich części, rejestratory i odtwarzacze dźwięku oraz rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku – 15 %

4.    pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria – 11 %

5.    meble, pościel, materace, lampy, reklamy świetlne, budynki prefabrykowane – 7 %


Głównymi kierunkami dolnośląskiego eksportu w 2014 roku były:

Niemcy            33,88 %

Republika Czeska    10,77 %

Wielka Brytania        7,1 %

Francja            5,87 %

Chiny            3,76 %

Na terenie województwa w 2014 r. działało  2 339 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, co stanowi prawie 9 % wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego działających w Polsce (dane: Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2014r., GUS, 15.XII.15r.). Wartość wyeksportowanych przez nie towarów wyniosła w 2014 r. 49,33 mld zł, co stanowiło 69 % eksportu z Dolnego Śląska. Zatrudnienie w podmiotach z kapitałem zagranicznym przekroczyło  160 tys. osób, czyli ponad 15 % wszystkich zatrudnionych w województwie dolnośląskim.