rozmiar czcionki: A | A | A

Opinie, wnioski, uchwały

Dolnośląska Rada Gospodarcza  może wyrażać opinie, przedkładać wnioski oraz podejmować inicjatywy odnoszące się do funkcjonowania gospodarki Dolnego Śląska. 

Na wniosek Marszałka Rada może uczestniczyć w opiniowaniu projektów uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego związanych ze sferą  gospodarczą.  Może również konsultować i wydawać opinie do spraw zgłoszonych przez Marszałka, Członków Rady oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego Województwa.

Dotychczas przyjęte opinie, wnioski i uchwały:


Lp.

Data podjęcia

Numer

Przedmiot

1

15.02.2016

1/PP/2016

(pobierz)

ws. wyboru Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Gospodarczej

2

15.02.2016

2/PP/2016

(pobierz)

ws. wyboru Wiceprzewodniczących Dolnośląskiej Rady Gospodarczej

3

11.04.2016

3/PP/2016

(pobierz)

ws.poprawki do regulaminu Dolnośląskiej Rady Gospodarczej

4

11.04.2016

4/PP/2016

(pobierz)

ws. przyjęcia w skład Dolnośląskiej Rady Gospodarczej nowych podmiotów

5

24.06.2016

5/PP/2016

(pobierz)

ws. przyjęcia w skład   Dolnośląskiej Rady Gospodarczej nowego podmiotu

6

22.09.2016

6/PP/2016

(pobierz)

ws.przyjęcia rekomendacji zespołu ds. innowacji B+R do Planu Wykonawczego Regionalnej Strategii Innowacji

7

05.12.2016

7/PP/2016

 (pobierz)

ws.stanowiska zespołu ds. instrumentów finansowego wsparcia dolnośląskich firm

8

06.06.2017

8/PP/2017

 (pobierz)

ws.zmian do Regulaminu Dolnośląskiej Rady Gospodarczej poprzez wprowadzenie głosowania korespondencyjnego

9

06.06.2017

9/PP/2017

 (pobierz)

w sprawie określenia zasad głosowań korespondencyjnych Dolnośląskiej Rady Gospodarczej

10

06.06.2017

10/PP/2017

 (pobierz)

w sprawie zmiany treści Regulaminu Dolnośląskiej Rady Gospodarczej

11

06.06.2017

11/PP/2017

 (pobierz)

w sprawie zmiany treści Regulaminu Dolnośląskiej Rady Gospodarczej

12

06.06.2017

12/PP/2017

 (pobierz)

w sprawie zmiany treści Regulaminu Dolnośląskiej Rady Gospodarczej

13

06.06.2017

13/PP/2017

 (pobierz)

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Dolnośląskiej Rady Gospodarczej