rozmiar czcionki: A | A | A

Zwiększenie Bezpieczeństwa Dolnośląskich Seniorów w Ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego...

Dodano: 07-10-2021

Dnia 07 października 2021 r. o godz. 16.00 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Bezpieczeństwa zorganizował w Domu Pogodnej Jesieni we Wrocławiu spotkanie pod nazwą Zwiększenie Bezpieczeństwa Dolnośląskich Seniorów w Ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczny Senior”. Na sali obecnych było około 70 osób starszych z klubów seniora.

[more]

Bezpieczny Senior - kampania informacyjna i spoty telewizyjne

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa, dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą
do priorytetowych zadań państwa. Żadne okoliczności nie mogą zdejmować z instytucji państwowych odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Policja i inne formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie powinny być zastępowane przez obywateli, czy organizacje społeczne. „Policja i inne formacje zyskają na zaufaniu obywateli, jeśli zaczną działać razem (…) Możemy zbudować społeczeństwo bardziej stabilne”. Takimi słowami zainicjowano program „Razem Bezpieczniej” i takimi słowami pragniemy rozpocząć projekt Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod nazwą „Bezpieczny Senior”. Koncepcja w swoich założeniach opiera się na kryteriach Strategii „Sprawne Państwo 2020” – Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. wpisując się w postawę działań skierowanych na przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa porządku publicznego oraz na założeniach programu pn. „Bezpieczny Dolnoślązak” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zachęcamy do obejrzenia spotów telewizyjnych  klikając w okno poniżej.

Koncepcja Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego Bezpieczny Senior

Poniżej przedstawiamy Koncepcję Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego "Bezpieczny Senior" adresowanego do seniorów i ukierunkowanego na ich bezpieczeństwo.

BEZPIECZNY SENIOR

Bezpieczny Senior - relacje

Poniżej przedstawiamy relacje z konferencji, spotkań i uroczystości, które odbywają się w ramach programu profilaktycznego Bezpieczny Senior

Konferencja pn. Bezpieczeństwo Dolnośląskich Seniorów w różnych aspektach

Uroczysta inauguracja programu Bezpieczny Senior

Uroczystości w teatrze muzycznym Capitol

Program Edukacyjny "Bezpieczny Dolnoślązak"

Program „Bezpieczny Dolnoślązak”. Jest to pierwsza inicjatywa ukierunkowana na edukację dla bezpieczeństwa poprzez projektowanie działań, mających na celu, podniesienie świadomości ludzi na temat bezpiecznych zachowań. Głównym założeniem programu jest nabycie  i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz umiejętność współdziałania z podmiotami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROGRAMU BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK WRAZ Z DZIAŁANIAMI - LINK