rozmiar czcionki: A | A | A

Regionalny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Polska, Polacy, Dolnoślązacy... 10 lat w Unii Europejskiej”.

17.03.2014 15:35 15:35

Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy organizuje w 2014 roku Regionalny Konkurs o Unii Europejskiej pn. „Polska, Polacy, Dolnoślązacy... 10 lat w Unii Europejskiej”.

Pan Radosław Mołoń, Wicemarszałek Wjewództwa Dolnośląskiego objął konkurs swoim patronatem.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i dotyczy wiedzy z zakresu integracji Polski z Unią Europejską oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

Celem konkursu jest pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o Unii Europejskiej, zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania tematyką Unii Europejskiej, zwrócenie  uwagi na zmiany, jakie zachodzą w ich otoczeniu od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, uświadomienie młodzieży ich roli w zjednoczonej Europie, budowanie atmosfery tolerancj i poczucia tożsamości europejskiej, a jednocześnie poczucia odrębności i godności narodowej oraz propagowanie wśród młodzieży i mieszkańców naszego regionu tematyki związanej z obywatelstwem w Unii Europejskiej.

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2014 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2014 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są dolnośląskie szkoły wyższe.

Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie zadań dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

W ramach działania przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
Zadanie 1 - Organizacja konferencji, seminarium, spotkania naukowego, związanych z kształceniem studentów, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Zadanie 2 - Publikacje, wydawnictwa naukowe. Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne związane z realizacją kształcenia studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Oferta realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna).