rozmiar czcionki: A | A | A

2. Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej.

23.09.2014 07:28 07:28

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza drugi nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego i instytutów naukowo – badawczych w 2014 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są szkoły wyższe i instytuty naukowo - badawcze, zlokalizowane na terenie Dolnego Śląska.
Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie zadań dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego i instytutów naukowo - badawczych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

W ramach działania przewiduje się dofinansowanie zadania:
Zadanie 1   
Organizacja konferencji, seminarium, spotkania naukowego, związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.


Zadanie 2
Publikacje, wydawnictwa naukowe
Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne związane z realizacją kształcenia studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.


Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ogłoszenie zamiesza się również na tablicy ogłoszeń Wydziału Edukacji i Nauki UMWD.


Oferta realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna).

Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2014 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2014 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są dolnośląskie szkoły wyższe.

Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie zadań dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

W ramach działania przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
Zadanie 1 - Organizacja konferencji, seminarium, spotkania naukowego, związanych z kształceniem studentów, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Zadanie 2 - Publikacje, wydawnictwa naukowe. Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne związane z realizacją kształcenia studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Oferta realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna).