rozmiar czcionki: A | A | A

Podpisano umowy na projekty melioracyjne i z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w subregionie wrocławskim

10.07.2024 15:03 15:03

Przeszło 4,6 mln zł – to pula tegorocznych dofinansowań, jakie Samorząd Województwa Dolnośląskiego zabezpieczył w tegorocznym budżecie naszego regionu na wsparcie finansowe gmin w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Dziś w stolicy regionu wicemarszałkowie Wojciech Bochnak i Michał Rado oraz członkini zarządu województwa Natalia Gołąb podpisali z przedstawicielami samorządów subregionu wrocławskiego umowy na realizację kolejnych takich zadań.

Celem konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest poprawa warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz wsparcie aktywności mieszkańców do pracy na rzecz swoich małych ojczyzn. W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzymało 90 prawidłowo napisanych i zweryfikowanych projektów na łączną sumę 3 266 670 zł. Wsparcie w subregionie wrocławskim w kwocie prawie 1,3 mln zł uzyskało 35 inicjatyw.


- Cieszę się, kiedy mogę mówić o kolejnych sukcesach Dolnego Śląska, a nasze dzisiejsze spotkanie takim właśnie sukcesem jest. Podpisujemy dziś umowy na realizację zadań wyłonionych w dwóch konkursach. W konkursie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” subregion wrocławski został dofinansowany na kwotę 1 275 744 zł, z tej kwoty zrealizowanych zostanie 35 projektów. Drugi konkurs dotyczący utrzymania urządzeń melioracji wodnych to aż 488 566 zł na pomoc 17 gminom z tego regionu. W tym rozdaniu mamy również rekordową kwotę dotacji 3 266 670 zł to, aż o 418 784 zł więcej, niż w poprzednim roku. To pokazuje, jak dobrze potrafimy wykorzystać szansę na rozwój i polepszenie warunków życia naszej lokalnej społeczności -  mówi Natalia Gołąb, Członkini Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Z budżetu konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” samorządy mogą otrzymać maksymalnie do 40 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) na realizację zgłoszonych projektów. Inicjatywy powinny mieścić się w następujących kategoriach:
1. Remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczne, kulturalne lub społeczno - kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury, itp.;
2. Budowa, przebudowa lub remont obiektów i zagospodarowania miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne m. in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionów, trybun, hal sportowych, basenów, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, chodników, parków, skwerów, alei spacerowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków wodnych, szlaków konnych, tras narciarstwa biegowego i innych miejsc rekreacji służących do użytku publicznego;
3. Zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenia;
4. Remont, wyposażenie lub remont wraz z wyposażeniem gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem księgozbiorów;
5.  Zakup strojów ludowych i/lub instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.


- To bardzo ważny program. Jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego za cel postawiliśmy sobie dbanie o zrównoważony rozwój całego regionu, także mniejszych ośrodków. Każdego roku dzięki dofinansowaniom z konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich powstają nowe świetlice, place zabaw czy strefy rekreacyjne. Jako samorządowiec i przede wszystkim sołtys doskonale wiem, jak wiele radości i pożytku dla lokalnej społeczności daje realizacja takich drobnych, ale ważnych dla mieszkańców inwestycji – mówi Michał Rado, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.


Wkrótce samorządy lokalne będą mogły skorzystać także z innych programów dedykowanych obszarom wiejskim i z pomocą środków na przykład z Krajowego Planu Odbudowy dalej rozwijać swoje gminy.


- W najbliższym czasie będziemy dystrybuować kolejne środki na obszary wiejskie. Jako zarząd województwa mamy pełne porozumienie co do realizacji zadań ważnych dla Dolnego Śląska. Prosimy o dobre przygotowywanie się do konkursów i gotowość z projektami, żeby móc korzystać z tych środków – mówi Wojciech Bochnak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.


Kolejnym ważnym wsparciem dla samorządów z Dolnego Śląska są dofinansowania na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. W tym roku dotacje w łącznej wysokości 1 498 025 zł trafiło do 52 gmin z całego województwa, w tym 17 lokalnych samorządów z subregionu wałbrzyskiego (488 566 zł).


Celem konkursu jest:
- wsparcie gmin w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na ich terenie,
- ochrona przed lokalnymi podtopieniami i powodziami,
- polepszenie nawodnienia gruntów,
- zapobieganie erozji gleby,
- zapobieganie zaleganiu wody na gruntach.


Maksymalna wysokości dofinansowania, o jaką można się starać w tym konkursie to 35 tys. zł, co powinno stanowić maksymalnie 80 procent kosztów kwalifikowanych projektu.